USŁUGI
PRAWNE
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy,
prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego

KANCELARIA ADWOKACKA Dr Andrzej Bigaj

Właściciel Kancelarii Adwokackiej Dr Andrzej Bigaj w Krakowie - Andrzej Bigaj
Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej
Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wykładowca prawa pracy, autor publikacji oraz uczestnik ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa pracyZAKRES USŁUG

Prawo
cywilne

 • prawo zobowiązań
 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe
Czytaj więcej

Prawo
karne

 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń
Czytaj więcej

Prawo
pracy

 • indywidualne prawo
  pracy
 • zbiorowe prawo pracy
Czytaj więcej

Prawo
administracyjne

 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo zabezpieczenia społecznego
 • regulacja działalności gospodarczej
 • prawo oświatowe
Czytaj więcej

Prawo
rodzinne

 • prawo rodzinne
 • prawo opiekuńcze

Czytaj więcej

Szkolenia

Kancelaria adwokacka dr Andrzej Bigaj organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników, działów HR oraz związków zawodowych z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.


INDYWIDUALNE PRAWO PRACY

 • nawiązanie stosunku pracy
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę
 • czas pracy
 • urlop wypoczynkowy
 • ochrona rodzicielstwa
 • kształtowanie prawa wewnątrzzakładowego

ZBIOROWE PRAWO PRACY

 • zakładanie związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • prawa i obowiązki związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • ochrona działaczy związkowych
 • negocjowanie warunków pracy
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych – rokowania, mediacje, arbitraż, strajk
Czytaj więcej

Publikacje

A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015

A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013Zobacz więcej