Prawo rodzinne i opiekuńcze

   Świadczone usługi

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
  • prowadzenie negocjacji
  • sporządzanie projektów umów
  • sporządzanie opinii prawnych

W zakresie:

  • prowadzenie postępowań w sprawach o rozwód i separację
  • prowadzenie postępowań w sprawach związanych z władzą rodzicielską
  • prowadzenie postępowań w sprawach o alimenty