O kancelarii

   Właściciel kancelarii - Dr Andrzej Bigaj

 • Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej
 • Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wykładowca prawa pracy współpracujący z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
 • Autor publikacji oraz uczestnik ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa pracy

PUBLIKACJE

 • A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015
 • A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013
 • A. Bigaj, Granice swobody umów w kontekście umownego stosunku pracy, Palestra 11-12/2013
 • A. Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 7/2013
 • A. Bigaj, Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku, (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, red. B. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013
 • A. Bigaj, Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. M. Świątkowski, Kraków 2012