Prawo cywilne

   Świadczone usługi

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • prowadzenie negocjacji
 • sporządzanie projektów umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • stała obsługa firm

W zakresie:

 • umowy zobowiązaniowe
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona konsumentów
 • ochrona praw lokatorów
 • ochrona własności i posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • ustanowienie służebności
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku