Prawo karne

   Świadczone usługi

  • reprezentowanie pokrzywdzonych i podejrzanych w postępowaniach przed organami ścigania
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżonych w postępowaniach przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
  • sporządzanie opinii prawnych

W zakresie:

  • obrona w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń