Prawo administracyjne

   Świadczone usługi

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi I i II instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
  • sporządzanie opinii prawnych
  • stała obsługa firm